TEC Environments
English עברית Arabic

המקום שנפגשנו בסיקןנד לייף-קבוצת מחשבים בחינוך

  • ציבורי
מאת רוואן ענבוסי לפני 2720 ימים תגובות (1)

הקישור של המקום שלנו בסיקונד לייף:

תגובות

  • ותד בלאל לפני 2704 ימים

    בתחילה, כל אחת הציעה מקום מפגש שלדעתה יתאים למשימה ולאחד דיון שנערך ביננו הסכמנו ברוב קולות לאתר אותו הציעה ראון ראש הקבוצה
    ראשית התלהבנו האחת מהמראה של השנייה ומנפלאות הסקונד לייף, ללכת, לרוץ ואפילו לעוף.... הלכנו והתרחקנו והתקבצנו שוב. כעת התפנינו לנושא החשב הפעילות המוצעת באתר, האמת שהגענו מוכנים עם רעיון שאותו הציעה ראון ראש הקבוצה לראשונה וכך הדיון היה ממוקד יותר. הפעילות המוצעת לתלמידים היא, התכנסות למקומות לימודים , חשיפה וחיפוש של מקצועות החינוך פעילות זו תחשוף את התלמידים למגוון הרחב של מבט חינוכי ,
    ,  הגענו אכן מוכנים לפגישה בסקונד לייף עם רעיון (שגם אותו הציעה ראון...- כל הכבוד). ניפגשנו כולנו באתר. נהנו לפגוש את כל הקבוצה והתחלנו לצ'וטט. הרעיון של הפעילות היה חשיפה של התלמידים  וסיווגה על-פי נושאים. אני חושב שפעילות זאת מתאימה ביותר כי חוץ מזה שזו בדיוק הקבוצה שלנו, הפעילות עצמה תהיה לדעתי מהנה מאד בשביל התלמידים, תלמד אותם על מקומות חינוכיות  שונה ממה שהכירו עד כה  תגרה אותם לבקר במקום ולהמשיך לחפש מקומות מעניין מאוד  אני, כמו כל אחת מחברות הקבוצה, הבעתי את דעתי לגבי מקום המפגש והפעילות המוצעת ואני חושבת שפעילות זו היא מצויינת וניתן להפיק ממנה רבות .