TEC Environments
English עברית Arabic

מגדר בספרות ילדים - יעל דבירי

  • ציבורי
מאת יעל דבירי לפני 1535 ימים

שפה: עברית

http://www.criticalpedagogy.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F%D7%91%D7%99%D7%9F%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%9A/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/tabid/92/Default.aspx

ספרות ילדים בדומה לספרות המבוגרים ומוצרי תרבות בכלל, משקפת את המבנה החברתי והנורמות הרווחות. לכן כמעט מובן מאליו הוא כי ספרות הילדים  מציגה תמונת עולם שיש בה הטיה מגדרית. הטיה מגדרית זו הופכת לחלק מתהליך הסוציליזציה שלספרות יש בו חלק משמעותי...