TEC Environments
English עברית Arabic
הטבע הירוק
  • ציבורי
מאת סגא קא לפני 1374 ימים

שפה: عربي

התמונה הזו שולחת לבני אדם להרגיש בנוח וגם להרגיש בתקווה.
עלינו להצמד בחיים.הטבע הירוק מעניקה לאדם להנות מחיים.