TEC Environments
English עברית Arabic

מגדר - קבוצה מס' 2

מגדר - קבוצה מס' 2תת-קבוצה

יוצר/ת הקבוצה: רואא

חברי הקבוצה: 6

תיאור:

מגדר _ جنوسة _ Gender

הקבוצה שלנו עוסקת במגדר, בתפישות החברתיות, החינוכיות והתרבותיות בנושאים הקשורים להבדלים מגדריים ותרבותיים והשלכותיהם בחברה, וכיצד מופיע המונח "מגדר" בהקשרים השונים.

image

 

תיאור קצר: קבוצת מגדר