TEC Environments
English עברית Arabic

קיימות- קבוצה 5

קיימות- קבוצה 5תת-קבוצה

יוצר/ת הקבוצה: שחר שמש

חברי הקבוצה: 6

תיאור:

צרכנות ירוקה- כחלק מהאני מאמין שלנו 'צרכנות ירוקה' הינה צרכנות הפועלת מתוך מודעות לשמירה על הסביבה, מתוך הכרה כי עלינו לשמור כיום על הקיים מתוך דאגה לדורות הבאים ומתוך הבנה עמוקה כי יש לעשות שימוש מושכל במשאבי הטבע ולשמר את הקייים.