TEC Environments
English עברית Arabic

Multiculturalism Think Tank

Multiculturalism Think Tank

יוצר/ת הקבוצה: asmaa ganayem

חברי הקבוצה: 6

תיאור:

 Multiculturalism Think Tank 

צוות החשיבה: חינוך לרב-תרבותיות בעידן הדיגיטלי

 אנו שמחים על השתתפותך בצוות החשיבה "חינוך ורב-תרבותיות" המתקיים במכון מופ"ת.

במפגשים  אנו דנים במודלים אפשריים לחינוך בסביבה רב-תרבותית, תוך התייחסות לנעשה בשדה החינוך.  

כמו כן אנו לומדים תיאוריה ומחקרים בתחום, ומכירים גופים ותוכניות בארץ ובעולם, באקדמיה ובחברה.

 צוות החשיבה בנושא חינוך לרב-תרבותיות פועל זו השנה השלישית במסגרת מרכז TEC (טכנולוגיה, חינוך ורב-תרבותיות) במכון מופ"ת.צוות ייחודי זה מזמין אליו את כל העוסקים ברב תרבותיות בחינוך להשתתף במפגשי הפורום ולהירשם כחברים בצוות החשיבה לחינוך ורב תרבותיות בעידן הדיגיטלי. הצוות כולל אנשי מחקר ואנשי פרקטיקה בחינוך הפורמלי והלא פורמלי.

 

 מפגשים אלו בעידן הנוכחי חשובים יותר מתמיד על מנת שנוכל להיפגש וללמוד האחד מהשני. נוכל לשמוע על המחקרים בתחום וכך לקדם ולהתקדם בתחום חשוב זה.

 

  במהלך השנה יתקיימו חמישה מפגשים במכון מופ"ת בימי שני בשעות 19.00-16.00 בתאריכים הבאים:

 

 

מפגש ראשון 23.11: נושא המפגש: סיפור סיפורים (storytelling) ככלי לחיבור בין-תרבותי והפוטנציאל לשימוש בכלים טכנולוגיים לבניית סיפורים, סיפורם והצגתם. המפגש יכלול תיעוד של היסטוריה חברתית וגם סיפורים המגשרים בין תרבויות.

 

מפגש שני .17 2.1: קולנוע ככלי חינוכי לקידום הבנה וחיבור בין תרבותי – מאפיינים, יתרונות, אתגרים והשפעה.

 

מפגש שלישי .17 1.2: השפעה ומדידה (Impact and evaluation). במפגש נדון כיצד כלים טכנולוגיים יכולים לעזור בשיפור והגדלת השפעה ומדידה של פרויקטים בחינוך רב-תרבותי.

 

מפגש רביעי .17 22.3 : היום הבינלאומי במרכז TEC.

 

מפגש חמישי .17 7.5 : סיור במשרדי Mindcet  -המרכז לחדשנות בטכנולוגיה וחינוך

 

 

בכבוד רב,

      ד"ר איליין חוטר ואריק סגל

ראשי צוות החשיבה לחינוך ורב-תרבותיות

תיאור קצר: Think tank- Multiculturalism
Multiculturalism Think Tank

Multiculturalism Think Tank

Think tank- Multiculturalism

חיפוש בקבוצה זו

תת-קבוצות

טרם נוצרו תת-קבוצות כלשהן