TEC Environments
English עברית Arabic

חקר מקוון

חקר מקווןתת-קבוצה

יוצר/ת הקבוצה: Olzan Goldstein

חברי הקבוצה: 14

תיאור:

כניסה למפגש סינכרוני הקבוצתי

הקבוצה תעסוק בהיכרות עם דגמי הוראה בגישת חקר מבוסס מקורות באינטרנט ותקשורת בין משתתפים בפעילות, שלבים בתהליך, יתרונות ואתגרים

מנחת הקבוצה: אולז'ן גולדשטיין olzang@gmail.com
חברי הקבוצה: רויטל, לימור, סיגל מאירי, יעל חזן, אינסה וחנה

דף מידע קבוצתי - קישור