TEC Environments
English עברית Arabic

הוראה בכיתה 1:1

הוראה בכיתה 1:1תת-קבוצה

יוצר/ת הקבוצה: Olzan Goldstein

חברי הקבוצה: 22

תיאור:

כניסה למפגש הסינכרוני של הקבוצה

איך ללמד בכיתה שלכל לומד ישנו מחשב או טאבלט (או סמארטפון)?

חברי הקבוצה: מאיה טיקוצקי, מיקי חזן, חמד מהדב, שלומית וקנין, טלי קופמן, אביתר אלוק, מיכל ארדנינג, אביבה בעל צדקה
מנחת הקבוצה: אולז'ן גולדשטיין olzang@gmail.com

דף מידע קבוצתי קישור

מנחה: אולז'ן גולדשטיין
משתתפים: מאיה טיקוצקי, מיקי חזן, חמד מהדב, שלומית וקנין, טלי קופמן, אביתר אלוק, מיכל ארדנינג, אביבה בעל צדקה