TEC Environments
English עברית Arabic

פער דיגיטלי ושוויון בחינוך

פער דיגיטלי ושוויון בחינוךתת-קבוצה

יוצר/ת הקבוצה: Miri Shonfeld

חברי הקבוצה: 12

תיאור:

כניסה מפגש סינכוני של הקבוצה

האם הטכנולוגיה מצמצמת פערים או מעצימה אותם?