TEC Environments
English עברית Arabic

למידה ניידת

למידה ניידתתת-קבוצה

יוצר/ת הקבוצה: Miri Shonfeld

חברי הקבוצה: 15

תיאור:

כניסה למפגש הסינכרוני של הקבוצה

מה המשמעות של למידה באמצעות כלי תקשורת ניידים? הם הם נכנסים לביה"ס? או האם הלמידה יוצאת אל מחוץ לכתלי הכתה?

 

ליטל, סיגלית ירושלמי, ביאנה שטרן, נורית, ליאורה