TEC Environments
English עברית Arabic

אתגרים בלמידה שיתופית

אתגרים בלמידה שיתופיתתת-קבוצה

יוצר/ת הקבוצה: Miri Shonfeld

חברי הקבוצה: 17

תיאור:

כניסה למפגש הסינכרוני של הקבוצה

למידה שיתופית נמצאת בתוך מיומנויות המאה ה-21. אולם נראה כי ישנם אתגרים רבים בהפעלתה. מהם? וכיצד מתגברים עליהם?

דף מידע קבוצתי