TEC Environments
English עברית Arabic

אשכול 9ב קבוצה 12

אשכול 9ב קבוצה 12תת-קבוצה

יוצר/ת הקבוצה: סוזן צעירי

חברי הקבוצה: 9

תיאור:

אשכול 9ב קבוצה 12

תיאור קצר: אשכול 9ב קבוצה 12
תגים:

ההצטרפות לקבוצה זו בהזמנה בלבד.

אשכול 9ב קבוצה 12

אשכול 9ב קבוצה 12
תת-קבוצה של 2017 אשכול 9ב T4S