TEC Environments
English עברית Arabic

תשע"ה אשכול 22

תשע"ה אשכול 22תת-קבוצה

יוצר/ת הקבוצה: צוות האתר

חברי הקבוצה: 85

תיאור:

אשכול 22

TEC4schools

טלפון של התמיכה: 03-6902345 ורצוי לדבר עם חן

המזכירה קרן: טלפון 03-6903136. ימים א', ד', ה'  Tec4School@smkb.ac.il

תיאור קצר: אשכול 22
תגים:

ההצטרפות לקבוצה זו בהזמנה בלבד.