TEC Environments
English עברית Arabic

הוראה למידה ברשתות חברתיות: שינויים

עדכון אחרון לפני 1459 ימים על ידי מלאק דעאיפה-ملاك ضعيّف

שפה: english, עברית, عربي

דוגמא לרשת חברתית בחינוך,מלאק דעאיפה


רשת לימודית חברתית – "סיסמה לכל תלמיד"

קישור - http://www.sisma.org.il/Pages/homepage.aspx


הסבר לרשת :

רשת חברתית זו מופעלת בעיקר בערים שבצפון ובדרום הארץ ובבתי ספר שונים: ערבים,יהודים, דרוזים, בדואים וצ'רקסים... מטרתה היא "להפוך את חווית הלימודים לחוויה חברתית, חדשנית, המתאימה  לתוכנית המאה ה-21".

זה נעשה באמצעות פורטל מיחשוב, המאפשרת תקשורת עדכנית, מיידית, נוחה וזמינה בין המורים לתלמידים. נוסף על כך היא מאפשרת למורים ללמד את התוכן בצורה עדכנית, אינטראקטיבית וחווייתית הרבה יותר. המערכת מעודדת ביטוי עצמי ויצירתיות בקרב המורים והתלמידים."סיסמה לכל תלמיד" היא רשת המקרבת בין סגל ההוראה לקהל התלמידים ואף מסייעת לגשר על פערים דוריים וטכנולוגיים בין שתי הקבוצות.

הסיבה לבחירה -  בגלל שהיא רשת חברתית לימודית המאפשרת למידה מרחוק.נוסף על כך שהיא רשת הוקמה לדחיפת ההוראה מסורתי להוראה חדשנית שמתבססת על עולם התלמיד המתוקשב ולהתפתחות השיתופיות בין כל המשתמשים: מורה-מורה, מורה-תלמיד, תלמיד-תלמיד, הורה-מורה, וכדומה

גם הרשת הזאות משתמשים בה בכל הנושאים גם לעשות פרויקטים בין בתי ספר.