TEC Environments
English עברית Arabic

סיכום אינטגרטיבי בהקשר לשאלת החקר - אביתר אלוק

עדכון אחרון לפני 1358 ימים על ידי אביתר אלוק

סיכום אינטגרטיבי בהקשר לשאלת החקר האישית: כיצד ניתן באמצעות הוראה 1:1 לפתח חשיבה יצירתית בקרב התלמידים?

מחבר: אביתר אלוק

 

אינטגרציה עם מקורות המידע

חברי הקבוצה תיארו כיצד הוראה 1:1 יכולה לתרום לפיתוח יצירתיות בקרב התלמידים. כאשר התייחסו להוראה 1:1 הם התייחסו בעיקר ללמידה בעזרת מחשב נייד / נייח או טאבלט שמחוברים לרשת האינטרנט, לדעת הרוב, אמצעים אלה ללא חיבור לרשת אינטרנט לא באמת יכולים לתרום לפיתוח חשיבה יצירתית בקרב הלומדים.

הייתה התייחסות רבה לעידן הדיגיטלי בו אנו חיים, אשר מזמן אליו שינויים בתדירות גבוהה. בעקבות כך אנו נדרשים להסתגל לשינויים רבים וקיים הצורך לחשוב באופן יצירתי בכדי לשרוד ולהסתגל לכל שינויי. בדומה לכך, טוענים החוקרים אברום ופלד (2008) שהשימוש במחשבים בעולם המערבי מחייב את מערכת החינוך להכשיר את הלומד לתפקוד במאה ה-21, זאת על מנת שהלומד ישתלב בעולם העבודה המתפתח ללא הפסקה. 

עוד טענו הסטודנטים כי החשיבה היצירתית יוצרת עניין בקרב הלומד, מקלה על פתרון בעיות, חוסכת זמן ובעיקר מאפשרת מימוש עצמי של הלומד. ככל שהתלמיד ייחשף לכלים רבים יותר לצורך פתרון משימות כך הוא עשוי לגלות יצירתיות רבה יותר. בדומה לממצאי מחקרו של Mouza (2008) שמתאר עליה במוטיבציה הפנימית של הלומד, ושיפור של שיתוף הפעולה בין תלמידי הכיתה בתהליך הוראה 1:1.

הכלים העיקריים שתיארו עמיתיי לקורס הם אפליקציות מגוונות שמאפשרות למורה ולתלמיד לפתח חשיבה יצירתית: הדגש הוא אפליקציות שמאפשרות לבצע משימות פתוחות, ככל שהמשימה תהיה פתוחה יותר כך גם הלמידה תהיה משמעותית יותר, תאפשר חשיבה עצמאית ובסופו של דבר תעודד חשיבה יצירתית. עוד חוקרים טוענים שבסביבת למידה מתוקשבת, למחשב האישי או הטאבלט יכולות רבות וייחודיות לספק לכל תלמיד קצב התקדמות אישי, הדרכה אישית, תוכנות המשפרות למידה ותמיכה בשיתוף עמיתים (Dunleavy, Dexter & Heincke, 2007).

כמו כן, מניתוח התשובות מצאתי שחברי הקבוצה העניקו דגש רב ללמידה שיתופית, כאשר התלמידים משתפים את תוצריהם וניתנת להם האפשרות לבצע עריכה לתוצרים אחד של השני באופן חופשי, הם יכולים להבין את החומר בצורה טובה יותר, לחשוב "מחוץ לקופסה", לפתח חשיבה יצירתית וללמוד אחד מהשני באופן שווה לכולם. בניגוד לכך, במערכת למידה מסורתית, למורה ישנו קושי לפנות בצורה יעילה לכלל תלמידי הכיתה (כץ ואופיר, 1996).

עמיתיי לקבוצה הביאו מספר דוגמאות למשימות שעשויות לעודד חשיבה יצירתית, לדוגמה: פרויקט PBL, משחקי למידה מקוונים, חקר באמצעות סביבות למידה ומגוונות וכו'. בנוסף, הייתה התייחסות גם ליצירתיות כמרכיב הערכה בלתי נפרד מהתהליך והתוצר הסופי. 

 

מקורות

אברום, ר' ופלד, י' (2008). לקראת בית ספר מקוון, תל אביב: מכון מופ"ת.

כץ, י' ואופיר, ב' (1996). המורה ושילוב המחשב בהוראה. בתוך: מברך ז' וחטיבה, נ' (עורכות). המחשב בבית-הספר (222-214). שוקן, ירושלים ותל-אביב.

Dunleavy, M., Dexter, S. & Heinecke, W. (2007). What added value does a 1:1 student to laptop ratio bring to technology-supported teaching and learning?. Journal of Computer Assisted Learning, 23, 440-452.

Mouza, C. (2008). Learning with laptops: implementation and outcomes in an urban, under-privileged school. Journal of Research on Technology in Education, 40(4), 447-472.

 

נספחים

שאלת המחקר שלי: כיצד ניתן באמצעות הוראה 1:1 לפתח חשיבה יצירתית בקרב התלמידים?

תשובות חברי הקבוצה:

התשובה שלי - האייפד והמחשב מכילים אפליקציות לימודיות שונות שיכולות לפתח חשיבה יצירתית בקרב התלמידים. אפליקציות שמשלבות יצירה, עריכה, ציור וכדומה. כל תוצר ניתן לשתף עם שאר התלמידים ולערוך מחדש ביחד. 

מיכל - אפשר לתת ללומדים להשתמש בתוכנות ואפליקציות המזמנות יצירתיות, לתת משימות פתוחות המאפשרות ללומדים לפעול  לבד או בקבוצות עמיתים. אפשר יהיה לתכנן ולבטא מחשבה יצירתית בכל מיני דרכים. ברגע שנאפשר ללומדים להשתמש בטכנולוגיה בצורה פתוחה ללא מגבלות או חסמים הם יוכלו להתחיל לחשוב ולפתח מחשבה עצמאית ויצירתית יותר מאשר בלמידה הקונבנציונלית.

שלומית - ניתן לפתח חשיבה יצירתית אצל תלמידים בדרכים שונות, אחת הדרכים היא: הוראה ולמידה מבוססת פרויקטים (p.b.l) דרך נוספת משחקי למידה, פתרון בעיות חקר, הוראה בסביבות מגוונות, שימוש במידע מקוון על מנת ליצור הזדמנויות ללמידה מאתגרות ויצירתיות.

טלי - כאשר התלמיד עובד עם מחשב הוא חשוף למגוון רחב יותר של כלים המעודדים יצירתיות. יש באפשרותו לייצר תכנים ולחשוב מחוץ לקופסה.

אביבה -  גם כאן פיתוח היצירתיות נגזר מן הפדגוגיה המיושמת בכיתה, גם במקרה זה המחשב מאפשר כלים מגוונים המאפשרים הכנת תוצרים יצירתיים, אך זה תלוי בפדגוגיה המיושמת בכיתה ובנוסף בעידוד ליצירתיות כחלק מן הפדגוגיה. למשל להוסיף בין מרכיבי התוצר שהתלמידים צריכים להכין מרכיב הערכה של היצירתיות שהביעו התלמידים, אגב גם בתור "בונוס" לתוצר ולאו דווקא, כמרכיב בפני עצמו.

מיקי - בעידן שלנו, שבו יש שינויים רבים ותכופים, נדרשת חשיבה יצירתית. למידה בסביבה מקוונת מתחזקת אקלים שמאפשר יצירתיות לאורך זמן. חשיבה יצירתית היא חלק בלתי נפרד מלמידתו של התלמיד. על ידי חשיבה זו התלמיד מסוגל לפתור בעיות שלא הצליח לפתור, למידה זו חוסכת זמן ותהליכים, מוסיפה עניין וצבע לחיים וללמידה במסגרת כיתתית, ובעיקר יצירתיות מאפשרת מימוש עצמי מלא יותר. היכולת של התלמיד להביא את עצמו בלמידה היא המפתח להתקיימותה של היצירתיות.

חמד - יצירתיות מבחינתי מתבטאת באמצעות שתי דרכים. הראשונה היא על ידי היכרות עם מגוון כלים והשנייה, על ידי התמקצעות בכלי אחד וניצול הפוטנציאל שלו. הוראה 1:1 יכולה לפתח חשיבה יצירתית כאשר היא מתבססת על שתי דרכים האלו. לכן, על המורה לחשוף את התלמידים למגוון של כלים וכשהם מתבקשים לענות על מטלה יהיו להם מספיק דרכים לענות על אותה השאלה וכך יוכלו להתפנות ליצירתיות. לעומת זאת, אם תלמיד מתמקצע בכלי אחד לעתים יוכל אותו תלמיד לנצל את הפוטנציאל של אותו כלי ולבטא בדרך יצירתית את המטלה שאותה קיבל התלמיד.

מאיה - היצירתיות מתבטאת במגוון רב של תחומים כגון מצגות, סרטונים וכו'. בזמן שהילד חוקר נושא מסוים הוא משתמש במיומנויות של ארגון המידע הרב לצרכיו או לטקסט אחד מתומצת. הוא מעבד את המידע ע"י אנאליזה וסינתזה.