TEC Environments
English עברית Arabic

הטבע הירוק

מאת סגא קא לפני 809 ימים

שפה: عربي

התמונה הזו שולחת לבני אדם להרגיש בנוח וגם להרגיש בתקווה .
עלינו להצמד בחיים . הטבע הירוק מעניקה לאדם להנות .מחיים