TEC Environments
English עברית Arabic

סוזן צעירי

סוזן צעירי

תיאור קצר: פיתוח רשתות חברתיות חינוכיות\מקצועיות

אודותיי

היום: מתרגמת, מפתחת ומקימה רשתות חברתיות חינוכיות\מקצועיות, כסביבות להוראה למידה.  

בעבר: מורה לאנגלית ורכזת תקשוב בבית ספר יסודי. מדריכת תקשוב רשת אורט