TEC Environments
English עברית Arabic

תוצעות עבור "טבעיים"

תגים

  • יצירת צבעים לציור

    מבוא: בחרתי בפעילות של הכנת צבעים לציור מחומרים טבעיים. ניתן לעשות אותה עם ילדים אך לא חייב. צבעים מהצמחים נמצאו בשימוש במשך דורות רבים, ורק המצאתם של הצבעים (פיגמנטים) הסינטטיים, היוצרים צבעים מרהיבים גרמו לירידה משמעותית בשימוש של צבעים טבעיים. כבר בתקופה קדומה החל האדם להפיק צבעים מהטבע ב...

    תגים: צבעים, טבעיים, ציור

    לפני 1939 ימים